NNW PZU – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Zmiany na rynku ubezpieczeń zachodzą bardzo dynamicznie. Jednak w Polsce już od wielu lat liderem tego sektora pozostaje firma PZU. W jej ofercie można znaleźć między innymi różne polisy NNW. Ile kosztują takie polisy i jak wygląda zakres ich ochrony? W jaki sposób można zgłosić szkodę z tytułu zawartego ubezpieczenia?

NNW PZU – co obejmuje?

Firma PZU może pochwalić się bardzo szeroką ofertą ubezpieczeń NNW. Taka oferta obejmuje zarówno ubezpieczenia dla dzieci, jak i polisy dla dorosłych. Różnią się one pod względem zakresu ochrony oraz warunków ubezpieczenia. Z tego względu warto pokrótce przybliżyć najważniejsze świadczenia tego typu, które są dostępne w ofercie PZU.

Zacznijmy od tego, że firma PZU oferuje aż dwie różne polisy NNW szkolne. Pierwszym z takich świadczeń jest standardowe ubezpieczenie NNW PZU Szkolne. Oferuje ono podstawową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków oraz nagłych chorób. Nieco bardziej rozbudowaną alternatywą jest z kolei polisa określana jako NNW Pzu Edukacja. Ona uwzględnia już znacznie więcej ryzyk (np. ataki zwierząt, nagłe stany zagrożenia życia), a ponadto zapewnia dużo szerszą ochronę.

Oferta PZU obejmuje także polisy NNW dla pracowników. Tutaj nie ma sensu uwzględniać ich wykazu, ponieważ wspomniane świadczenia są często przystosowane do specyfiki konkretnego zawodu (np. NNW dla nauczycieli, NNW dla strażaków). Warto jednak dodać, że takie polisy zapewniają ochronę zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią.

Najbardziej uniwersalnym świadczeniem jest z kolei polisa NNW PZU Dla Każdego. Jak sama nazwa wskazuje, takie ubezpieczenia są przeznaczone dla wszystkich osób, którym zależy na uzyskaniu ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami.

NNW PZU – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

NNW Szkolne i EdukacjaNNW dla pracowników (na przykładzie polis NNW dla nauczycieli*)NNW dla Każdego
Wysokie odszkodowanie w przypadku śmierci dzieckaGwarantowana rekompensata w razie zgonu ubezpieczonegoOdszkodowanie w razie zgonu ubezpieczonego
Dodatkowa ochrona przed nagłym stanem zagrożenia zdrowia lub życia – np. zawał, krwotok śródczaszkowy (tylko w polisie Edukacja)Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiuOdszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu (tylko w wybranym zakresie)
Odszkodowanie wypłacane w razie śmierci rodzica/opiekuna małoletniegoPomoc w zakupie kul i innych przedmiotów ortopedycznych, a także refundacja zabiegów w zakresie odbudowy zębówPomoc w zakupie kul i innych przedmiotów ortopedycznych (tylko w wybranych)
Gwarantowane pokrycie części kosztów leczenia + pomoc medycznaJednorazowe świadczenie za doznaną szkodę (tylko w sytuacji, gdy nie jest to trwały uszczerbek na zdrowiu)Refundacja ceny przeszkolenia zawodowego jako osoba z niepełnosprawnością (tylko w wybranych)
Dodatkowa pomoc psychologa i rehabilitanta (tylko w polisie Edukacja)Refundacja ceny przeszkolenia zawodowego jako osoba z niepełnosprawnościąDodatkowe środki za pobyt w szpitalu, który jest związany z NNW (tylko w wybranych)
Jednorazowe świadczenie pieniężne za doznaną szkodę na zdrowiu (dostępne jedynie w niektórych wariantach)Dodatkowe odszkodowanie za: złamanie kości, poparzenia, szkody powstałe w wyniku ataku zwierząt (tylko w wybranych wariantach polisy)

*Warunki polisy są ściśle przystosowane do specyfiki danego zawodu.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

NNW PZU – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Możliwość szybkiego zgłoszenia powstałej szkody jest bardzo ważna w przypadku polis NNW. Dlatego też firma PZU umożliwia swoim klientom skorzystanie z kilku dostępnych metod. Szkodę z tytułu polisy NNW można zgłosić poprzez:

  • telefon na infolinię – 801 102 102 lub (22) 566 55 55;
  • skorzystanie z formularza online – https://zgloszenie.pzu.pl;
  • wysłanie SMS-a o treści SZKODA pod numer – 4102;
  • osobistą wizytę w jednej z placówek PZU.

NNW PZU – cennik. Ile kosztuje?

Firma PZU zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o wysokości składki polisy dla danej osoby. Z tego względu nie możemy tutaj podać jednolitego cennika. Warto jednak wiedzieć o tym, że średnia wysokość składek NNW może wynosić od 50 do nawet 200 złotych rocznie. Tutaj wszystko zależy od wybranej polisy oraz jej zakresu ochrony.

Czy PZU oferuje NNW szkolne?

Oferta firmy PZU z pewnością zainteresuje wielu rodziców. Wszystko ze względu na to, że PZU prowadzi sprzedaż aż dwóch różnych ubezpieczeń NNW szkolnych! Polisa NNW Szkolne jest przeznaczona dla rodziców, którym zależy na zapewnieniu dziecku podstawowej ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Zdecydowanie bardziej kompleksową alternatywą jest ubezpieczenie NNW Edukacja. Ono może bowiem zapewnić dziecku zdecydowanie szerszą ochronę i jednocześnie wyższe odszkodowanie w razie doznania szkody. Jeżeli więc komuś zależy na kompleksowej polisie, ubezpieczenie NNW Edukacja z pewnością będzie dobrym wyborem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć