NNW InterRisk – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk to jedna z marek należących do międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group. Oferta tego asekuratora składa się między innymi z ubezpieczeń NNW. Takie polisy mogą zapewnić zabezpieczenie przed groźnymi skutkami nieszczęśliwych wypadków. Dlatego wśród klientów cieszą się one sporą popularnością. W tym tekście rzucimy więc nieco więcej światła na aktualną ofertę ubezpieczeń NNW od firmy InterRisk. Jakie polisy można znaleźć w ofercie tego asekuratora? Które ubezpieczenia NNW od InterRisk zasługują na polecenie? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym tekście.

NNW InterRisk – co obejmuje?

Pierwszym i zarazem najbardziej uniwersalnym świadczeniem w ofercie InterRisk jest polisa NNW Plus. Została ona stworzona z myślą o pełnoletnich osobach, które chcą zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Polisa InterRisk NNW Plus jest dostępna w kilku różnych wariantach. Co istotne, każda wersja ubezpieczenia zapewnia jednak podstawowy wymiar ochrony. Obejmuje on:

 • odszkodowanie za śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem;
 • zwrot kosztów zakupu specjalnych środków medycznych lub ortopedycznych (np. wózka inwalidzkiego);
 • pomoc w pokryciu kosztów przekwalifikowania zawodowego wynikającego z doznanego uszczerbku na zdrowiu (do kwoty określonej w umowie).

Firma InterRisk oferuje również ubezpieczenie NNW Edu Plus dla uczniów oraz studentów. Ta polisa zostanie dokładniej omówiona w późniejszej części tekstu.

Oprócz tego InterRisk prowadzi sprzedaż ubezpieczeń NNW dla określonych grup zawodowych. W tej kategorii można odnaleźć między innymi NNW dla nauczycieli, strażaków lub rolników.

NNW InterRisk – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

Ubezpieczenia NNW dla grup zawodowych mają indywidualną specyfikę. Dlatego w celu zobrazowania oferowanych zakresów ochrony warto podać przykład podstawowej polisy NNW PLUS. Tutaj mamy do czynienia z trzema wariantami – podstawą, podstawą plus oraz progresją. W ich przypadku różnica dotyczy głównie kwot odszkodowań oraz sposobu ich wypłacania.

Jeżeli zaś chodzi o podstawowy zakres polisy i dostępne rozszerzenia ochrony, zestawienie wygląda następująco:

Zakres podstawowyZakres rozszerzony
Odszkodowanie za śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku. Rekompensata za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nagłym wypadkiem. Refundacja kosztu zakupu specjalnych środków medycznych/ ortopedycznych (np. wózka inwalidzkiego). Wsparcie w pokryciu części kosztów przekwalifikowania zawodowego, które wynika z doznanego uszczerbku na zdrowiu.Wszystkie opisane świadczenia plus możliwość dokupienia następujących usług:
Dodatkowe odszkodowanie za czasową lub całkowitą niezdolność do pracy. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Świadczenie za pobyt w szpitalu. Dodatkowe środki przyznawane za poparzenia lub odmrożenia skóry. Pokrycie kosztów operacji plastycznych lub innych zabiegów związanych z rekonwalescencją.

NNW InterRisk – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Aktualnie firma InterRisk oferuje swoim klientom możliwość zgłaszania szkód na trzy różne sposoby. Są to:

 1. Zgłoszenie szkody za pomocą formularza online;
 2. Wysłanie wiadomości e-mail na adres: szkody@interrisk.pl
 3. Telefon na infolinię dostępną pod numerem – (22) 575 25 25.

NNW InterRisk – cennik. Ile kosztuje?

InterRisk należy do szerokiego grona ubezpieczycieli, którzy uzależniają ceny sprzedawanych świadczeń od dokonanej kalkulacji. Z tego względu składki te mają raczej charakter indywidualnej wyceny. Jednak nie powinny one odbiegać od średniej rynkowej, co oznacza, że ceny NNW wyniosą od kilkudziesięciu do około 200 złotych. Dokładny wymiar składki będzie więc zależeć od wspomnianej kalkulacji oraz wybranego zakresu ochrony.

Czy InterRisk oferuje NNW szkolne?

Funkcję ubezpieczenia NNW szkolnego w ofercie InterRisk pełni polisa Edu Plus. Choć w pierwszej kolejności jest ona przeznaczona dla uczniów oraz studentów, mogą z niej skorzystać również nauczyciele. Jakie korzyści zapewnia taka polisa? Podstawowy zakres tego świadczenia obejmuje między innymi:

 • wszelkie zdrowotne następstwa nieszczęśliwych wypadków lub nagłych chorób;
 • asystę prawną w życiu prywatnym;
 • wsparcie psychologa oraz pomoc informatyczną w ramach usługi Hejt Stop dotyczącej przemocy w internecie.

Dodatkowo zakres tej ochrony można rozszerzyć o wybrane usługi. Obejmują one między innymi:

 • wyższe odszkodowanie wypłacane w razie śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego;
 • dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu lub poddanie się operacji;
 • możliwość skorzystania z telemedycyny;
 • zwrot kosztu zakupu leków lub elementów dostosowania mieszkania do potrzeb osoby po przebytym wypadku.

Do dyspozycji klientów oddane są trzy warianty ubezpieczenia NNW szkolnego. Różnią się one głównie wysokością składki i sumą ubezpieczenia. Droższe polisy gwarantują wyższe kwoty odszkodowań. Z tego względu rodzice powinni dobrze przemyśleć wybór konkretnego wariantu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć