NNW Allianz – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli popularne NNW w ostatnich latach zdobyły sporą popularność. Nabywcy doceniają ich praktyczny charakter i uzyskiwaną gwarancję pomocy w razie ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Z tego względu polisy NNW trafiły już do oferty niemal wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy ubezpieczyciele oferują klientom bardzo korzystne warunki takiej ochrony. W tym miejscu można wspomnieć choćby o firmie Allianz. Dlaczego ubezpieczenia NNW Allianz są tak opłacalne i kto powinien z nich skorzystać? Jakie świadczenia są obecnie dostępne w ofercie tego asekuratora? Zachęcamy do lektury naszego artykułu.

NNW Allianz – co obejmuje?

Co prawda, podstawowe zasady wszystkich ubezpieczeń NNW są do siebie dość podobne. Dlatego to właśnie w niektórych detalach można upatrywać przewagi danej oferty. Świetnym przykładem takiej zależności będą właśnie indywidualne polisy NNW Allianz. Co warto wiedzieć o tych świadczeniach?

Rzecz jasna zapewniają one odszkodowanie w przypadku śmierci lub doznania uszczerbku na zdrowiu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wszakże jest to fundament wszystkich świadczeń tego typu. Jednak ubezpieczenia NNW Allianz mają kilka wyjątkowych atutów. Jednym z nich jest to, że każda taka polisa chroni osoby uprawiające wyczynowy sport. Taki zapis nie pojawia się praktycznie w żadnej innej polisie NNW dostępnej na rynku. Z tego względu oferta Allianz może być wyjątkowo korzystna dla osób aktywnych. Co więcej, nie jest to jedyny atut opisywanych świadczeń. W następnej części tego artykułu można znaleźć porównania poszczególnych zakresów ochrony w ramach tej polisy.

Nieco innym typem polisy jest ubezpieczenie NNW Allianz Moje Bezpieczeństwo Prestiż. Taka polisa gwarantuje bardzo duże odszkodowanie w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa. Dzięki takim środkom można więc zabezpieczyć swoją przyszłość.

Zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW nie jest jedyną alternatywą. Towarzystwo Allianz oferuje bowiem również polisy grupowe NNW, a także specjalistyczne ubezpieczenia (np. dla kierowców).

NNW Allianz – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

Poniższe zestawienie zobrazuje kluczowe różnice pomiędzy zakresem ochrony gwarantowanym przez poszczególne warianty polisy NNW Allianz. Na jakie świadczenia mogą więc liczyć ich posiadacze?

NNW wariant KomfortNNW wariant PlusNNW wariant MAX
Odszkodowanie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiuGwarancja wszystkich opisanych wcześniej świadczeńWszystkie opisane świadczenia ze wcześniejszych wariantów
Śmierć rodzica albo opiekuna w wyniku nieszczęśliwego wypadku (dotyczy świadczeń dla dzieci)Dodatkowe usługi assistance dostępne po wypadkuDodatkowa rekompensata pieniężna w razie nagłej choroby wymagającej leczenia szpitalnego
Zwrot kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją po wypadku, a także prawo do zasięgnięcia podwójnej opinii lekarskiej w trakcie leczeniaOdszkodowanie wypłacane za każdy dzień spędzony w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadkuRefundacja kosztów zleconych zabiegów rehabilitacji
Dodatkowe odszkodowanie za atak epilepsji i wstrząśnienie mózguRefundacja kosztów pobytu rodzica lub opiekuna w razie wypadku (dotyczy świadczeń dla dzieci)
Ochrona przed hejtem w sieci (dotyczy świadczeń dla dzieci)

NNW Allianz – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Szybka likwidacja szkody ma duże znaczenie dla osób, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Dlatego firma Allianz wprowadziła kilka metod zgłaszania takich zdarzeń. Obecnie szkodę z tytułu NNW można zgłosić poprzez:

  • telefon na infolinię Centrum Operacyjnego – (+48) 224 224 224;
  • wypełnienie dokumentów, a następnie przesłanie skanów pocztą elektroniczną na adres – pmu.szkody@mondial-assistance.pl.

NNW Allianz – cennik. Ile kosztuje?

Ubezpieczenia NNW Allianz zostają wycenione na podstawie indywidualnej kalkulacji składki. Co ciekawe, osoby zainteresowane zakupem danego świadczenia mogą samodzielnie dokonać takiej kalkulacji. W tym celu wystarczy skorzystać z formularza online dostępnego na stronie internetowej Allianz.

Czy Allianz oferuje NNW szkolne?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz to jeden z wielu asekuratorów, który w swojej ofercie ma ubezpieczenie NNW szkolne. Taka polisa została przygotowana z myślą o uczniach i młodzieży. Jakie są największe zalety tego ubezpieczenia?

Na pewno warto tutaj wspomnieć o tym, że zakres polisy obejmuje nawet wyczynowe uprawianie sportu. Ma to duże znaczenie, albowiem większość asekuratorów traktuje wyczynowy sport jako jedno z wyłączeń odpowiedzialności. W efekcie taka aktywność nie jest objęta standardowym zakresem. Na szczęście firma Allianz podchodzi do tej kwestii inaczej. Dzięki temu ochronę mogą zyskać np. dzieci grające w klubach piłkarskich lub uprawiające wyczynowo inne sporty.

Zakres polisy nie odbiega od zakresu indywidualnego ubezpieczenia NNW, który został opisany w powyższej tabelce. Tutaj warto jednak wspomnieć o innej ważnej kwestii. Mianowicie polisa NNW szkolna od firmy Allianz jest również dostępna w dwóch dodatkowych modelach:

  1. Pierwszy z nich zapewnia dodatkowe wysokie odszkodowanie wypłacane w razie śmierci rodzica lub opiekuna dziecka.
  2. Tymczasem drugi model gwarantuje równie wysoką rekompensatę finansową za śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Powyższe zapisy jeszcze bardziej zwiększają zakres gwarantowanej ochrony. Z punktu widzenia przyszłości dziecka dodatkowe odszkodowanie wypłacane w razie nagłej śmierci rodzica będzie niezwykle ważne. Tym samym przy zakupie opisywanego ubezpieczenia NNW warto rozważyć dokupienie takiego zapisu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć