Udział własny – sposób na tanie AC?

Przystępna wysokość składki od zawsze była istotnym czynnikiem dla kierowców kupujących ubezpieczenia komunikacyjne. Nic więc dziwnego, że największym zainteresowaniem cieszyły się właśnie te polisy, które można było nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dzisiaj wybór jest zdecydowanie szerszy, ale mimo to powyższa zależność wciąż pozostaje aktualna. Poszukiwanie oszczędności przy zakupie ubezpieczeń AC sprawia, że niektórzy kierowcy akceptują tzw. udziały własne w ramach ubezpieczenia. W jaki sposób przytoczony zapis wpływa na warunki polisy? Czy udział własny mogą być dobrym sposobem na tanie AC?

Na czym polega udział własny w AC?

Większość dostępnych ubezpieczeń opiera się na bardzo podobnym założeniu. W chwili podpisania umowy asekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub zniszczenie chronionego mienia. Jeśli chodzi o ubezpieczenie AC, przedmiotem ochrony jest samochód należący do posiadacza ubezpieczenia. Oznacza to, że ewentualne odszkodowanie powinno zostać wypłacone w razie: kradzieży, dewastacji, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu.

Co jasne, zazwyczaj kwota wypłaconego odszkodowania powinna odpowiadać przybliżonej wartości powstałych strat. Taka zasada obowiązuje we wszystkich ubezpieczeniach majątkowych. W praktyce sprawia ona, że to ubezpieczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za naprawę powstałej szkody.

Natomiast wspomniany już udział własny w AC rozbijają taką odpowiedzialność pomiędzy ubezpieczyciela i posiadacza polisy. Zapis ten oznacza bowiem, że asekurator może wypłacić odszkodowanie wyłącznie za określoną część powstałych strat. Natomiast pozostałą kwotę z własnej kieszeni musi wyłożyć posiadacz polisy AC. Dlatego też udziały własne są wyjątkowo korzystne dla asekuratorów i niekorzystne dla właścicieli ubezpieczonych samochodów.

Tutaj warto podkreślić, że udziały własne są czasami określane mianem franszyzy redukcyjnej. W zawartej umowie może więc znaleźć się jeden z dwóch wymienionych zapisów. Użyta forma nie jest jednak istotna, gdyż obydwa te zapisy mają identyczne znaczenie.

Dlaczego udział własny to sposób na tańsze AC?

W świecie ubezpieczeń już od dawna obowiązuje jedna zależność. Zakłada ona, że im większe będzie ryzyko ubezpieczeniowe, tym wyższa okaże się wysokość składki polisy. Taka zależność działa jednak w dwie strony. Tym samym niższe ryzyko ubezpieczeniowe doprowadzi do obniżenia wysokości składki.

Udziały własne w AC skutkują obniżeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela, albowiem za naprawę części szkód odpowiada wówczas posiadacz polisy. Tym samym dochodzi tutaj również do redukcji ryzyka ubezpieczeniowego. Z tego względu udziały własne mają istotny wpływ na ostateczną cenę polisy AC.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Franszyza redukcyjna zawsze skutkuje obniżeniem składki AC w porównaniu do tych polis, które nie zawierają tego zapisu. Toteż zakup ubezpieczenia z udziałami własnymi rzeczywiście pozwala na zaoszczędzenie gotówki. Jednak tutaj należy zadać jeszcze jedno niezwykle istotne pytanie.

Czy udziały własne to dobra metoda na tanie AC?

Możliwość obniżenia składki ubezpieczenia AC nie oznacza jeszcze, że udziały własne stanowią dobre rozwiązanie dla kierowcy. Co prawda, zasada ich działania może spodobać się kierowcom, którzy stawiają przede wszystkim na oszczędność. Warto jednak pamiętać, iż niższa składka polisy AC to nie wszystko.

Udziały własne w AC zawsze będą skutkować niższą wysokością odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela. To zaś może okazać się sporym problemem w razie powstania szkody na samochodzie. Właściciel pojazdu musi więc mieć na uwadze fakt, że uzyskane odszkodowanie nie pozwoli na naprawę wszystkich powstałych szkód. Za część wydatków posiadacz polisy będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Powyższa zależność powoduje, że opłacalność zakupu polisy AC z udziałami własnymi może być tylko pozorna. Owszem, właściciel samochodu będzie mógł kupić takie ubezpieczenie za dużo mniejsze pieniądze. Jednakże każda poważniejsza szkoda i związane z nią wydatki mogą bardzo szybko przekreślić opłacalność takiego posunięcia. Dlatego też wszyscy kierowcy powinni dobrze przemyśleć, czy ubezpieczenie AC z udziałami własnymi będzie dobrym rozwiązaniem.

Niektórzy mogą teraz zastanawiać się nad tym, czy istnieje jakakolwiek alternatywa. Na szczęście tak i jest ona ogólnodostępna. Większość ubezpieczycieli oferuje bowiem klientom możliwość usunięcia udziałów własnych z treści polisy. Rzecz jasna taka usługa jest dostępna wyłącznie za dodatkową opłatą. W efekcie składka ubezpieczenia wzrośnie, ale za to kierowca otrzyma pełne zabezpieczenie na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu.

Tym samym rezygnacja z udziałów własnych będzie opłacalna dla wszystkich posiadaczy pojazdów o wysokiej wartości materialnej. Warto przy tym pamiętać, że naprawa nowego samochodu z reguły generuje wyższe koszty niż naprawa pojazdu ze starszego rocznika. Toteż właściciele takich aut powinni wziąć pod uwagę możliwość usunięcia franszyzy redukcyjnej z treści zawieranej polisy AC.

Podsumowanie

Udziały własne, określane nieraz jako franszyza redukcyjna, to zapis widniejący przede wszystkim w komunikacyjnych polisach AC. Asekuratorzy korzystają z niego w celu zredukowania własnej odpowiedzialności. Franszyza redukcyjna pozwala im bowiem na obniżenie kwoty wypłacanych odszkodowań poprzez zobowiązanie właściciela pojazdu do uczestniczenia w kosztach naprawy. Innymi słowy, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko za część powstałych szkód. Natomiast pozostałe wydatki spadają na barki posiadacza samochodu. Co prawda, udziały własne w AC mają jedną zaletę, ponieważ dzięki nim kierowca może kupić polisę zdecydowanie taniej. Niestety, taka oszczędność często okazuje się pozorna ze względu na dodatkowe koszty związane z naprawą samochodu. Dlatego kierowcy powinni zastanowić się nad usunięciem udziałów własnych z treści ubezpieczenia AC. Rzecz jasna będzie się to wiązać z dodatkową opłatą, ale za to polisa zapewni kompleksową ochronę. Taka gwarancja będzie szczególnie istotna dla posiadaczy nowszych samochodów o wyższej wartości materialnej.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć