Słownik ubezpieczeniowy


Towarzystwo ubezpieczeń (TU)

Towarzystwo ubezpieczeń (TU) to przedsiębiorstwo gospodarcze, które prowadzi działalność ubezpieczeniową. Polega ona w szczególności na oferowaniu produktów ubezpieczeniowych (polis) i świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej osobom zainteresowanym. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. dopuszcza dwie formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP. A mianowicie towarzystwo ubezpieczeń ma prawo do funkcjonowania jako spółka akcyjna (TU SA) lub jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Dowiedz się więcej o : Towarzystwo ubezpieczeń (TU)

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Zakres ochrony w przypadku wielu ubezpieczeń zostaje zdefiniowany przy użyciu specjalistycznych terminów. Jednym z nich jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Takim mianem określa się wystąpienie urazu lub choroby, która już na zawsze ograniczy sprawność danego człowieka. Co więcej, defekty zdrowotne związane z doznanym wypadkiem uznaje się wówczas za nieodwracalne. Niestety, przedstawione pojęcie bywa często mylone z długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Jednakże różnica między tymi terminami jest zasadnicza i przekłada się ona na wysokość udzielanego odszkodowania. Jak należy więc interpretować te zapisy?

Dowiedz się więcej o : Trwały uszczerbek na zdrowiu