Słownik ubezpieczeniowy

Reasekuracja bierna

Każda umowa ubezpieczeniowa w jasny sposób określa podmiot, który jest odpowiedzialny za udzielanie ochrony. Pomimo to wskazany ubezpieczyciel nie zawsze musi w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków aż do wygaśnięcia polisy. Jak to możliwe? Odpowiedzią na to pytanie jest tzw. reasekuracja bierna. Polega ona na tym, że asekurant, czyli podmiot zapewniający ochronę, przenosi część swoich zobowiązań na innego ubezpieczyciela. Mówiąc krótko, cedent (podmiot określony w podpisywanej polisie) odstępuje ryzyko na rzecz reasekuratora. Ten z kolei po zawarciu porozumienia również staje się odpowiedzialny za zapewnienie ochrony w ramach podpisanego wcześniej ubezpieczenia. Dlaczego w ogóle taka procedura jest stosowana i jakie są jej najważniejsze korzyści?

Dowiedz się więcej o: Reasekuracja bierna

Reguła proporcjonalności

Reguła proporcjonalności to zasada stosowana w celu zmniejszenia wysokości składki, którą należy opłacić przy zakupie ubezpieczenia. Idea takiego rozwiązania polega na zmianie pierwotnego zakresu polisy. Wówczas wybrane mienie będzie objęte ochroną tylko w określonej części (tzw. niedoubezpieczenie). Co prawda, reguła proporcjonalności powoduje zmniejszenie kwoty otrzymywanego odszkodowania. Niemniej jej najważniejszą zaletą jest tańsza składka ubezpieczenia. Czy zatem warto zdecydować się na taką alternatywę?

Dowiedz się więcej o: Reguła proporcjonalności

Rentowność nieruchomości

Najprostszym sposobem na obliczenie rentowności danej inwestycji jest użycie jednego z dwóch podstawowych schematów wyliczeń – ROI (zwrot z inwestycji) oraz ROE (zwrot z kapitału). Na co dzień tymi pojęciami posługują się między innymi maklerzy giełdowi. Jednak wzory ROI i ROE można zastosować również do kalkulacji np. rentowności wynajmu mieszkania. Na czym więc polegają obydwie te metody?

Dowiedz się więcej o: Rentowność nieruchomości

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe to środki pieniężne, które służą asekuratorom do wypłaty wszelkich rekompensat finansowych. Są one absolutnym fundamentem dla wszystkich firm działających w branży ubezpieczeń, ponieważ bezpośrednio przekładają się na ich wypłacalność. W związku z tym asekuratorzy muszą przestrzegać określonych zasad dotyczących zarządzania kapitałem rezerwowym. Jakie regulacje prawne pojawiają się w tym przypadku?

Dowiedz się więcej o: Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe