Słownik ubezpieczeniowy

Pojazd historyczny

Przepisy dotyczące obowiązkowej polisy OC dla kierowców mogą różnić się w zależności od typu ubezpieczanego auta. Ustawa o ruchu drogowym w szczególny sposób traktuje bowiem każdy model samochodu, który może zostać uznany za pojazd historyczny. Pojazd historyczny to w praktyce wszystkie auta wyprodukowane 40 (lub więcej) lat temu. W niektórych sytuacjach samochody z nowszych roczników uznaje się również za historyczne. Taką decyzję musi jednak podjąć rzeczoznawca po uprzednich oględzinach pojazdu. Największą zaletą posiadania samochodu historycznego jest to, iż jego właściciel zostaje zwolniony z obowiązku zakupu rocznej polisy OC. Co jeszcze warto wiedzieć o pojazdach historycznych?

Dowiedz się więcej o : Pojazd historyczny

Polisa posagowa

Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym. Uposażonym w umowie ubezpieczenia jest zawsze dziecko. Polisa posagowa spełnia równocześnie dwie funkcje. Po pierwsze zabezpiecza dziecko na wypadek przedwczesnej śmierci rodzica czy opiekuna prawnego. Natomiast po drugie zapewnia mu pieniądze na start w dorosłość. Składka ubezpieczenia jest zatem częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie.

Dowiedz się więcej o : Polisa posagowa

Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne to pomieszczenie przypisane do nieruchomości (mieszkania, domu jednorodzinnego) jako część składowa tej nieruchomości. Jest ono przeznaczone do celów innych niż mieszkaniowe. Pomieszczenie przynależne to zatem piwnica, komórka, strych i garaż. Co jednak ważne, w odniesieniu do polisy mieszkaniowej jest to pomieszczenie położone w obrębie tego samego budynku wielorodzinnego. A w odniesieniu do ubezpieczenia domu jednorodzinnego – pomieszczenie poza tym domem, ale położone w granicach nieruchomości gruntowej.

Dowiedz się więcej o : Pomieszczenie przynależne

Porozumienie wielostronne

Porozumienie wielostronne to umowa międzynarodowa podpisana przez Biura Narodowe europejskich państw, które są członkami Systemu Zielonej Karty. Dotyczy wzajemnego honorowania przez te kraje ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartego na ich terytorium. Posiadacz lub kierowca samochodu (czy też innego pojazdu mechanicznego) zarejestrowanego w państwie, które jest sygnatariuszem porozumienia wielostronnego, jest uprawniony do przekraczania granicy i poruszania się po terytorium pozostałych państw-sygnatariuszy tego porozumienia na podstawie ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartego w kraju zarejestrowania samochodu. Tym samym nie musi on posiadać Zielonej Karty.

Dowiedz się więcej o : Porozumienie wielostronne

Porównywarka ubezpieczeń

Porównywarka ubezpieczeń to serwis internetowy, który pozwala na sprawdzenie zakresu ochrony i wysokości składki danego ubezpieczenia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Jest to wygodne rozwiązanie. Umożliwia znalezienie dopasowanej do indywidualnych potrzeb oferty w najlepszej cenie. Skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń jest całkowicie darmowe. I nie zobowiązuje do zakupu polisy.

Dowiedz się więcej o : Porównywarka ubezpieczeń

Possible Maximum Loss

Skrót PML (Possible Maximum Loss) oznacza maksymalną stratę finansową, która może powstać na skutek wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Wyznaczenie takiej kwoty jest bardzo istotne w przypadku ubezpieczeń. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ona definiuje maksymalną wysokość odszkodowania niezbędnego do pokrycia szkód. Najczęściej zapis dotyczący PML jest umieszczany w polisach mieszkaniowych, choć okazjonalnie pojawia się także w innych ubezpieczeniach. Co jeszcze warto wiedzieć o tym terminie?

Dowiedz się więcej o : Possible Maximum Loss

Przejęcie wraku samochodu

Przejęcie wraku samochodu to termin stosowany w odniesieniu do szkody całkowitej na samochodzie. Oznacza pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego w zagospodarowaniu wraku samochodu w przypadku orzeczenia szkody całkowitej na nim. Co ważne, ubezpieczyciel nie ma obowiązku przejęcia wraku samochodu. I nie ma znaczenia to, czy dana szkoda komunikacyjna była likwidowana z ubezpieczenia Autocasco, czy z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia drogowego. Jednak w drugim przypadku Komisja Nadzoru Finansowego poleca towarzystwom ubezpieczeniowym przychylenie się do wniosku poszkodowanego o przejęcie wraku samochodu.

Dowiedz się więcej o : Przejęcie wraku samochodu