Słownik ubezpieczeniowy

Matematyka aktuarialna

Matematyka aktuarialna jest specjalistycznym zbiorem metod obliczeniowych. Ubezpieczyciele korzystają z nich przy okazji tworzenia wyliczeń związanych z nowymi polisami. Większość takich wzorów opiera się na statystyce lub szacowaniu prawdopodobieństwa. Dlatego są one podstawową metodą pracy dla każdego ubezpieczyciela. Co jeszcze kryje w sobie matematyka aktuarialna? W jaki sposób przekłada się ona na warunki tworzonych ubezpieczeń?

Dowiedz się więcej o : Matematyka aktuarialna

Metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa, czy też rozliczenie gotówkowe, to jeden z dwóch sposobów (obok metody serwisowej) rozliczenia szkody na pojeździe. Jest stosowany zarówno podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia własnego (Autocasco), jak i z ubezpieczenia sprawcy (OC komunikacyjnego). Metoda kosztorysowa opiera się na kosztorysie naprawy pojazdu sporządzonym przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego podczas oględzin pojazdu. Po zaakceptowaniu przez klienta kwoty odszkodowania wskazanej w kosztorysie odszkodowanie jest wypłacane bezpośrednio do niego.

Dowiedz się więcej o : Metoda kosztorysowa

Metoda serwisowa

Metoda serwisowa (naprawa bezgotówkowa) to jeden z dwóch sposobów (obok metody kosztorysowej) rozliczenia szkody na pojeździe. Jest stosowana zarówno podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia własnego (AC), jak i z ubezpieczenia sprawcy (OC komunikacyjnego). Metoda serwisowa polega na rozliczeniu kosztów naprawy pojazdu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a warsztatem samochodowym, który naprawy dokonał. Wprost oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz warsztatu samochodowego uprawnionego przez właściciela pojazdu do odbioru odszkodowania.

Dowiedz się więcej o : Metoda serwisowa

Miesiąc polisowy

Miesiąc polisowy to termin stosowany w odniesieniu do okresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) za szkody spowodowane zdarzeniami zawartymi w zakresie ubezpieczenia. Pierwszy miesiąc polisowy rozpoczyna określona data miesiąca kalendarzowego, wskazana w umowie ubezpieczenia jako pierwszy dzień okresu odpowiedzialności TU. Natomiast pierwszy dzień kolejnego miesiąca polisowego przypada w tej samej dacie następnego miesiąca kalendarzowego.

Dowiedz się więcej o : Miesiąc polisowy

Multiagent

Multiagent to przedsiębiorca, który jest wpisany do prowadzonego przez KNF rejestru agentów ubezpieczeniowych i prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie umów agencyjnych zawartych z co najmniej dwoma określonymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Multiagent wykonuje czynności agencyjne w imieniu i na rzecz przynajmniej dwóch ubezpieczycieli, którzy w zamian są zobowiązani do wypłaty na jego rzecz wynagrodzenia (prowizji).

Dowiedz się więcej o : Multiagent

Mury

Mury to termin stosowany na określenie konstrukcji nieruchomości. Ubezpieczenie murów gwarantuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia i zniszczenia fundamentów, ścian i dachu nieruchomości na skutek zdarzeń losowych.

Dowiedz się więcej o : Mury