Słownik ubezpieczeniowy

Identyfikacja ryzyka

Stworzenie uniwersalnej definicji ryzyka jest niezwykle trudne, gdyż termin ten ma naprawdę wiele znaczeń. Niemniej to właśnie ochrona przed szeroko rozumianym niebezpieczeństwem odgrywa kluczową rolę w świecie ubezpieczeń. Dlatego firmy oferujące wiele rodzajów polis korzystają ze specjalnego pojęcia, jakim jest tzw. identyfikacja ryzyka. Polega ona na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności, przed którymi ma chronić ubezpieczenie. Uzyskany rezultat zostaje wykorzystany do skalkulowania wysokości składki w wybranej polisie. Co warto wiedzieć o identyfikacji ryzyka?

Dowiedz się więcej o : Identyfikacja ryzyka

Indeksacja składki

Indeksacja składki to podwyższenie sumy ubezpieczenia, a tym samym składki ubezpieczenia na życie o wskaźnik inflacji. Jest to mechanizm obronny wartości świadczeń przed skutkami inflacji. Do indeksacji składki dochodzi każdorazowo w rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia na życie.

Dowiedz się więcej o : Indeksacja składki

Instalacja

Instalacja to termin stosowany w odniesieniu do umiejscowienia przewodów wodnych i kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym (kamienica, blok). Rozróżnia się instalację pionową (elementy umieszczone w ścianie) i instalację poziomą (elementy umieszczone w podłodze). Ma to istotne znaczenie w przypadku zalania mieszkania. Umożliwia wskazanie sprawcy szkody, który jest zobowiązany do jej naprawienia.

Dowiedz się więcej o : Instalacja