Słownik ubezpieczeniowy

Beneficjent

Beneficjent, nazywany też uposażonym, to osoba trzecia (fizyczna lub prawna) uprawniona do otrzymania świadczenia lub odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Termin ten jest stosowany jedynie w tych ubezpieczeniach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW). Po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia uposażonemu sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o: Beneficjent

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) to jeden ze sposobów likwidacji szkody komunikacyjnej. BLS umożliwia poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym powierzenie likwidacji szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu, w którym zawarł on umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zanim wprowadzono BLS kierowca pojazdu, który uczestniczył w kolizji drogowej nie ze swojej winy, w celu uzyskania odszkodowania zmuszony był kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy szkody. Natomiast po wprowadzeniu BLS posiadacz poszkodowanego pojazdu ma wybór, któremu z towarzystw ubezpieczeniowych zleci likwidowanie szkody na swoim pojeździe.

Dowiedz się więcej o: Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

Bonus Malus (BM)

Bonus Malus – określenie pochodzi z języka łacińskiego i oznacza dobry/zły. Odnosi się się do historii ubezpieczenia. Na podstawie dobrej lub złej historii ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowa ustala zniżki lub zwyżki w składce ubezpieczeniowej. Poza komunikacją ma zastosowanie w ubezpieczeniach majątkowych. Znany jest pod skrótem B/M.

Dowiedz się więcej o: Bonus Malus (BM)

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego i multiagenta, broker ubezpieczeniowy jest niezależny od towarzystwa ubezpieczeniowego. Działa w imieniu i na rzecz podmiotu, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej. Inaczej mówiąc, broker ubezpieczeniowy reprezentuje przed ubezpieczycielem interesy klienta w celu zawarcia określonej umowy ubezpieczenia. Stąd bywa określany mianem „adwokata ubezpieczeniowego”.

Dowiedz się więcej o: Broker ubezpieczeniowy

Budowla

Budowla to obiekt położony w miejscu ubezpieczenia, którego przeznaczenie jest inne niż mieszkanie w nim. Może być przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia domu (np. basen ogrodowy), ubezpieczenia domu w budowie (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą) czy ubezpieczenia mieszkania (np. nagrobek cmentarny). Jeżeli zawarta umowa ubezpieczenia nieruchomości w swoim zakresie nie zawiera ubezpieczenia budowli, a klient jest zainteresowany ubezpieczeniem ich, w każdym czasie okresu ubezpieczenia może rozszerzyć zakres ochrony swojej polisy o inne obiekty. Trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że posiadanie ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem koniecznym do ubezpieczenia budowli. Nie ma możliwości ubezpieczenia jedynie ich.

Dowiedz się więcej o: Budowla

Budynek

Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami oraz elementami zewnętrznymi. Budynek może być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia nieruchomości (np. ubezpieczenie domu) lub ubezpieczenia nieruchomości w budowie (np. ubezpieczenie domu w budowie). Trzeba wiedzieć, że grunt, czyli działka, na której stoi lub jest wznoszony budynek, nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej o: Budynek

Business Interruption

Wypadki losowe mogą stać się źródłem poważnych problemów dla każdego człowieka. Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia są szczególnie groźne w przypadku ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Na szczęście przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed taką ewentualnością poprzez zakup polisy Business Interruption. Jest to specjalne ubezpieczenie chroniące przed utratą zysków na skutek nieprzewidzianych okoliczności. Zakres polisy obejmuje wszelkie zdarzenia, które są przyczyną częściowego lub całkowitego przerwania pracy. Jakie są warunki tego ubezpieczenia i dlaczego warto je zakupić?

Dowiedz się więcej o: Business Interruption